Blog over het mbo en volwassenenonderwijs

De diversiteit van het MBO: een beknopte weergave

Het middelbaar beroepsonderwijs, beter bekend als het MBO, bereidt studenten voor op hun toekomst in de maatschappij. 

Niveaus
Binnen het MBO zijn verschillende niveaus te onderscheiden. 
-Niveau 1 (entreeopleiding.)
-Niveau 2 (basisberoepsopleiding), meestal zal een vooropleiding op het VMBO (in dit geval: de Basisberoepsgerichte leerweg) gevraagd worden. In enkele gevallen echter, mag u zonder eisen instromen. 
-Niveau 3 (vakopleiding.)
-Niveau 4 (middenkaderopleiding of specialistenopleiding.) Voor niveau 3 en 4 geldt dat u minimaal in het bezit moet zijn van een VMBO-opleiding (kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg.) Ook kunt u in sommige gevallen doorstromen vanaf een HAVO- of VWO opleiding. U kunt na het afronden van een niveau, gemakkelijk doorstromen naar een hoger niveau. Na het behalen van een diploma op niveau 4 is het mogelijk om door te stromen naar een HBO-opleiding.  

Varianten 
Bijna alle opleidingen kunt u in twee varianten volgen.
-De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) biedt u de kans om bij een bedrijf/organisatie te werken terwijl u één dag per week naar school gaat. Meestal moet er sprake zijn van een dienstverband van minimaal 20 uur.
-De beroepsopleidende leerweg (BOL.) In dit geval gaat u 4 of 5 dagen per week naar school. U heeft geen dienstverband, maar om toch praktijkervaring te kunnen opdoen dient u wel voor een bepaalde periode stage te lopen.

Ontwikkelingen
Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, deelde in 2016 mede dat er voortaan verplicht zal worden gewerkt met keuzevakken. Dit om het MBO beter te laten aansluiten op het bedrijfsleven en snel op de veranderingen op de arbeidsmarkt te kunnen inspelen. Voor u betekent dit, dat u zich kunt verdiepen en verbreden in hetgeen u interesseert met het oog op de toekomst. Het verschilt per school en vooral per regio, welke keuzevakken aangeboden worden. Immers, de arbeidsmarkt ontwikkelt zich in Groningen bijvoorbeeld heel anders dan in Utrecht. Een school in Friesland biedt daarom bijvoorbeeld Fries aan, terwijl steden in de grensstreek juist weer Duits aanbieden. Zo kan u, na het afronden van uw opleiding, makkelijker over de grens werken. Ook is er meer aandacht voor technische vakken, gericht op de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van hulprobotten in de ouderenzorg. De keuzevakken nemen ongeveer 15 procent van de uren per opleiding in beslag. De meeste vakken zullen door eigen docenten gegeven worden, bij sommige specifieke vakken zullen deskundigen uit de praktijk worden ingezet. U moet tenminste vier beroepsgerichte keuzevakken afronden om een diploma te ontvangen. Hierop staan vervolgens de keuzevakken specifiek vermeld, zodat deze een belangrijke meerwaarde zullen vormen.
Bent u woonachtig in Noord-Holland en benieuwd naar een mbo-opleiding daar? Kijk dan eens op de site van ROC Kop van Noord Holland voor meer info.


Delen